Linux

La consola de Linux és on es reben tots els missatges del nucli, però també permet interfície amb l'usuari com una terminal de l'escriptori.

Etiquetes: