Migració de programes i dades a un nou ordinador

LaptopM'he renovat el portàtil després d'uns quants anys. Però el que és fantàstic és la facilitat amb la qual es poden migrar els programes i les seves configuracions, així com les dades, d'un ordinador a un altre a sistemes GNU-Linux com l'Ubuntu, i continuar treballant en el nou ordinador tal com l'estàvem fent a l'antic. Aquí algunes notes del que vaig fer.

Nota important: Useu aquestes instruccions sota la vostra pròpia responsabilitat. L'usuari i contrasenya als dos ordinadors han de ser iguals, i suposem que al nou ordinador s'ha instal·lat exactament la mateixa versió de l'Ubuntu que a l'antic. Primer, per instal·lar tots els programes que hi havia a l'ordinador antic, des d'una terminal de l'ordinador antic, es dona l'ordre següent:

dpkg --get-selections > ~/Package.list Això crearà un fitxer anomenat «Package.list» a la nostra carpeta d'inici amb tots els programes instal·lats. A continuació fem una còpia dels repositoris que calen per reinstal·lar aquests programes i de les claus per accedir-los:
sudo cp -R /etc/apt/sources.list* ~/ sudo apt-key exportall > ~/Repo.keys Això ens copiarà el fitxer «sources.list» a la nostra carpeta d'inici i ens crearà un altre fitxer «Repo.keys» amb totes les claus. Per últim hem de copiar tot el contingut de la carpeta d'usuari (és a dir tot els directoris, subdirectoris i fitxers, incloent-hi els ocults, de la carpeta /home/_nom_usuari de l'ordinador antic) a la carpeta d'usuari del nou ordinador, que recordeu que té el mateix nom que a l'ordinador antic. Useu algun procediment que coneixeu per fer aquesta còpia i passar-la al nou ordinador, però assegureu-vos que els directoris i carpetes ocults també es copien.

A continuació procedim a instal·lar els programes a l'ordinador nou (instal·leu primer «dselect»):
sudo apt-key add ~/Repo.keys sudo cp -R ~/sources.list* /etc/apt/ sudo apt update sudo apt install dselect sudo dselect update sudo dpkg --set-selections < ~/Package.list sudo apt dselect-upgrade -y Ja hauríeu de tenir ara tot instal·lat i configurat exactament com el teníeu a l'ordinador antic. Almenys a mi, em va funcionar. Unes hores després de rebre l'ordinador, ja estava treballant tal com ho feia a l'antic, fins i tot tenia les mateixes pestanyes obertes que havia tingut al navegador de l'ordinador antic.