Educació

Aquest és el tema que analitzem al nostre treball recent “Gender Peer Effects in School,a Birth Cohort Approach” (Ciccone i García-Fontes, 2014). El nostre principal resultat mostra un efecte d'iguals per sexe positiu i significatiu de la proporció de nenes sobre els resultats acadèmics dels nens, i positiu però estadísticament no significatiu sobre les pròpies nenes.

Etiquetes: